Jednou z nejkomplikovanějších a časově nejnáročnějších operací každé společnosti je nákup vedlejšího zboží – např. na údržbu, opravy a na další provozní činnosti.

Většinou se jedná o velký objem velmi různorodého zboží, které má relativně malou hodnotu. Nicméně bez ohledu na hodnotu poptávaného zboží představují tyto nákupní procesy obrovský přívažek pro finanční rozpočet každé společnosti, protože vyžadují velké množství administrativní práce a času při zadávání zakázek mnoha různým firmám, provádění mnoha výběrových řízení, hledání nejvhodnějšího dodavatele a obecně zpracování průvodní dokumentace a faktur velkého množství dodavatelských subjektů, z nichž každý nabízí odlišné obchodní podmínky, různící se kvalitu služeb apod. Celková cena nakoupeného zboží není určena pouze nákupní cenou, ale také administrativní cenou při pořízení zboží a dále náklady spojenými s uskladněním daného zboží.

Společnost SUPPLY SERVIS přichází s nabídkou outsourcingu využívajícího systému integrovaných dodávek průmyslových komponent, který umožňuje zásadním způsobem zjednodušit celý proces nákupu. Tento koncept je založen na dlouhodobém partnerském vztahu mezi naší společností a našimi klienty a představuje výrazné snižování celkových nákladů na pořízení zboží. Největší přidanou hodnotou pro naše klienty je kromě snížení nákladů také jejich zprůhlednění, větší kontrola nad nimi a dále pak rychlost a flexibilita poskytovaných služeb.

outsourcing

Rozsah služeb je široký – od klasické dodávky průmyslových komponent až po vysoce specializované služby v oblasti integrace dodavatelských služeb. Pro naše stálé i potenciální klienty je k dispozici zkušený tým interních a externích spolupracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti nákupu a dodávek průmyslových komponent. Spolupracujeme s nejžádanějšími výrobci nebo jejich autorizovanými distributory. Našim cílem není přerušení vazeb mezi původními dodavateli a průmyslovými podniky, ale naopak v tomto případě posílení jejich tradiční role technologického partnera získávajícího více času na řešení spíše technických než administrativních záležitostí.

Outsourcingové služby mění zaužívané, tradiční způsoby pořizování zboží a služeb a kvalifikovaná aplikace výrazně přispívá k celkovému zefektivnění provozu. Nabízíme seriózní spolupráci založenou na dlouhodobém smluvním vztahu a podloženou kvalitními referencemi z tuzemského trhu. Kvalitu služeb je samozřejmě možné nezávazně ověřit ještě před podpisem jakékoli smlouvy.

Náš systém je řízen požadavky normy ISO 9001:2000, je moderní, nabízí dostatečnou flexibilitu a uživatelský komfort a rádi vám jeho fungování předvedeme.